Základy informatiky ZI-5-MPV
Název předmětu Základy informatiky (ZI)
Garant doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.
Katedra Katedra informatiky a kybernetických operací
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 4
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Zápis a tvorba jednoduchých algoritmů, základy programování 16 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strukturovaná metodika a objektový přístup tvorby IS, Základy DB systémů a jazyk SQL, Použití jazyka SQL, Skriptovací jazyky a jejich použití, Otevřené architektury KIS (SOA, WS, …) 26 4 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura výpočetního systému, Architektura procesorů řady x86 a soudobých procesorů, Hardwarové komponenty platformy PC, Jednočipové mikropočítače, Možnosti diagnostiky platformy PC 20 2 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační systémy Windows, Správa a nastavení OS Windows 12 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operační systémy Unix, Správa a nastavení OS Unix 10 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0