Security and State Defence
Subject Security and State Defence (SSD)
Guarantee PhDr. Libor Frank, Ph.D.
Department Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Praha, únor 2015. 24 s.
BORKOVEC, Zdeněk. Proces vstupu ČR do NATO a jeho vliv na utváření bezpečnostního systému ČR. Vojenské rozhledy. 2014, roč. 23 (54), č. 1, s. 8–21.
BUZAN, Barry, WaVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Bezpečnost : Nový rámec pro analýzu. Ivo Lukáš. Brno : Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-6-2. (strany 9-60).
DYČKA, Lukáš; PROCHÁZKA, Josef. Czech Defence Policy - Critical Assessment and Recommendations. Vojenské rozhledy, 2017, vol. 26, no. 5, p. 41-60. ISSN 2336-2995.
DYČKA, Lukáš; PROCHÁZKA, Josef; LANDOVSKÝ, Jakub. Czech Defence Policy Response to Dynamics in its Security Environment - Assessment and Recommendations. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2016, vol. 25 (57), no. Mimořádné číslo, p. 3-17. ISSN 1210-3292.
EUISS. Permanent Structured Cooperation: What´s in a Name? Chaillot Paper 142. November 2017, Brusel. 71 s.
FRANK, Libor. Position of the Czech Republic Towards Current Security Threats and Measures Taken. In: Proceedings - International Scientific Conference - Strategies XXI, The Complex and Dynamic Nature of the Security Environment, vol. 1. Bukurešť, Rumunsko: "Carol I" National Defence University, Bukurešť, 2015, p. 282-291. ISSN 2285-9896.
FRANK, Libor. Security, Defence and Armed Forces - Public View. In: The 23 rd International Conference The Knowledge-Based Organization - CONFERENCE PROCEEDINGS 1. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy, 2017, p. 184-188. ISSN 1843-682X. ISBN 978-973-153-273-8.
FRANK, Libor; PROCHÁZKA, Josef; KARAFFA, Vladimír. Adaptace obranné politiky a strategie ČR na nové bezpečnostní hrozby. Vojenské rozhledy, 2015, sv. 2015, č. 3, s. 8-22. ISSN 2336-2995.
GLASER, Charles L. The Security Dilemma Revisited. World Politics. October 1997, s. 171-201. ISSN 0043-8871.
KOLÍN, Vilém. The Role of War in International Politics. Obrana a strategie. 2006, č. 1.
LAŠANDOVÁ, Alexandra. Robert Gilpin: teória vojny o hegemóniu v medzinárodnom systéme. E-polis.cz, 15. listopad 2006.
Obranná strategie České republiky. Praha, 2017. 8 s.
Organization for Security and Co-operation in Europe - Factsheet : What is the OSCE? Vienna : Press and Public Information Section, OSCE. 8 s.
PROCHÁZKA, Josef; DYČKA, Lukáš. Adaptation of the Czech Republic Defence Policy to the Dynamics of the Security Environment. Strategic Impact, 2016, vol. 59/2016, no. 2, p. 34-39. ISSN 1842-9904.
PŠEJA, Pavel, SUCHÝ, Petr, KRPEC, Oldřich, KŘÍŽ, Zdeněk (eds.). 2016. Moc a zájmy v mezinárodním systému: Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK. (s. 7-21).
SOLANA, Javier et al. More Union in European Defence: Report of a CEPS Task Force. February 2015.
STOJAR, Richard. Analysis of contemporary Conflict: the Necessity of Adaptation. In: 4th International Multidisciplinare Scientific Conference SGEM 2017, Book 1, Modern Science. Sofia: STEF92, 2017, p. 3-9. ISSN 2367-5659. ISBN 978-619-7408-14-0.
STOJAR, Richard. Vývoj a proměna konceptu hybridní války. Vojenské rozhledy, 2017, sv. 26 (2), č. 2, s. 44-55. ISSN 2336-2995.
TŮMA, Miroslav. JANOŠEC, Josef. PROCHÁZKA, Josef. Obranná politika Československé a České republiky 1989-2009. Praha, 2009. (s. 14-67).
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti: Kodaňská škola na křižovatce strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. 2004, č. 3.

Doporučená:
DITRYCH, Ondřej. Mezi Hobbesem a Kantem : K diskusi o povaze mezinárodního řádu. 24. 9. 2004. Glosy.info.
EICHLER, Jan. Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství. 2012, LXI, č. 3, s. 19-28.
FRANK, Libor. Aktuální změny v bezpečnostním prostředí a dopad na ozbrojené síly. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 - 6. Medzinárodná vedecká konferencia - Zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš, Slovenská republika: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015, s. 136-142. ISBN 978-80-8040-515-1.
FRANK, Libor. Security, Defence and Armed Forces - Public View. In: The 23 rd International Conference The Knowledge-Based Organization - CONFERENCE PROCEEDINGS 1. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy, 2017, p. 184-188. ISSN 1843-682X. ISBN 978-973-153-273-8.
FUČÍK, Jakub; KŘÍŽ, Zdeněk. Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech?. Obrana a strategie. (Defence and Strategy.), 2013, sv. 13, č. 2, s. 15-24. ISSN 1214-6463.
GOLDSTEIN, Joshua S. International Relations, 4. vyd. New York: Pearson, 2001 (s. 3-20.)
LAŠANDOVÁ, Alexandra. Kenneth N. Waltz - Medzinárodný systém ako príčina konfliktu. E-polis.cz, 9. říjen 2006.
MERARI, Ariel. Terrorism as a Strategy of Insurgency. Terrorism and Political Violence. Vol. 5, No. 4 (Winter 1993).
Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brusel, 2017.
STEJSKAL, Libor. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. Pražské sociálně vědní studie. 2006, č. 21.
STOJAR, Richard. Konflikt na Ukrajině a ruský zásah: Nový způsob vedení hybridní války, nebo aplikace klasických postupů?. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2015, sv. sv. 24(56), č. 1, s. 26-37. ISSN 1210-3292.

Seminární práce, zkouška, samostudium povinné literatury