Cyber Security
Subject Cyber Security (CS)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Cyber Security (3/5)
Cyber Security (3/6)
Cyber Security (4/7)
Cyber Security (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KOLOUCH, Jan. CyberCrime, 1. vydání, Praha, nakladatelství CZ.NIC, 2017, 522 s., ISBN: 978-80-88168-15-7
Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
ČERMÁK, Miroslav. Řízení informačních rizik v praxi. Brno: Tribun EU, 2009. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-731-1.
VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Vydání druhé. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
SAMMONS, John. The basics of digital forensics: the primer for getting started in digital forensics. 2nd edition. Waltham, MA: Elsevier, 2014. ISBN 978-0128016350.
ALTHEIDE, Cory. a Harlan A. CARVEY. Digital forensics with open source tools. Burlington, MA: Syngress, c2011. ISBN 978-1597495868.
CARVEY, Harlan A. Windows forensic analysis toolkit: advanced analysis techniques for Windows 7. 3rd ed. Waltham, MA: Syngress, c2012. ISBN 978-1597497275.
ANSARI, Juned Ahmed. Web Penetration Testing with Kali Linux. 2nd ed. Birmingham, England: Packt Publishing, 2017. ISBN 978-1783988525
ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain. 2 edition. O'Reilly Media, 2017. ISBN 978-1491954386
DHILLON, Vikram, David METCALF a Max. Blockchain enabled applications: Understand the blockchain ecosystem and how to make it work for you. New York, NY: Apres, 2017. ISBN 978-1484230800

Doporučená:
RUSSINOVICH, Mark E, David A SOLOMON a Alex IONESCU. Windows Internals, Part 1. 6th ed. Redmond, Wash.: Microsoft Press, 2012, 726 p. ISBN 07-356-4873-5
BURDA, K. - HALOUZKA, K.: Základy kryptologie. Vojenská akademie, Brno, 2000
Národní primární a sekundární právní normy k ochraně informací v komunikačních a informačních systémech a elektronických zařízeních
Interní normativní akty MO ČR k ochraně informací v komunikačních a informačních systémech a elektronických zařízeních
SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-501-2
HROMADA, Martin, Petr HRŮZA, Josef KADERKA, Oldřich LUŇÁČEK, Miroslav NEČAS, Bohumil PTÁČEK, Leopold SKORUŠA a Richard SLOŽIL. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87994-72-6
Martin Husovec. Zodpovednosť na internete: podľa českého a slovenského práva. ISBN:978-80-904248-8-3
Ján Matejka. Internet jako objekt práva. ISBN:978-80-904248-7-6

Zápočet a zkouška