Mathematics I
Subject Mathematics I (MAT I)
Guarantee RNDr. Radovan Potůček, Ph.D.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Horský, Z. Matematika pro vysoké školy technické – sešit I. Množiny a matematické struktury. 1. vydání. Praha: SNTL, 1979. 47 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2670/1
Adámek, J. Matematika pro vysoké školy technické – sešit XXXI. Kódování. 1. vydání. Praha: SNTL, 1989. 191 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2670/28
Kropáč, J., Vetchý, V. Matice, determinanty, soustavy rovnic. Skriptum. 2. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. ii + 51 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2581/A

Doporučená:
Kosmák, L. Množinová algebra. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 s. ISBN 978-80-210-1082-7
Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M. Logika, algebry a grafy. 1. vydání. Praha: STNL, 1989. 434 s
Birkhoff, G., Bartee, T. Aplikovaná algebra. 1. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. 389 s
Birkhoff, G., Mac Lane, S. Prehl'ad modernej algebry. 1. vydání. Bratislava: Alfa, 1979. 468 s
Bulant, M. Algebra 2 – Teorie čísel [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1431/jaro2007/M6520/um/main-print.pdf
Rosický, J. Diskrétní matematika [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: http://www.math.muni.cz/~rosicky/lectures/zm.pdf
Rosický, J. Algebra. 4. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 133 s. ISBN 978-80-210-2964-1
Bušek, I., Calda, E. Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky. 4. Vydání. Praha: Prometheus, 2008. Učebnice pro střední školy (Prometheus). 178 s. ISBN 978-80-7196-366-0

Ústní, písemná