Mathematics II
Subject Mathematics II (MAT II)
Guarantee RNDr. Radovan Potůček, Ph.D.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kropáč, J., Vetchý, V. Matice, determinanty, soustavy rovnic. Skriptum. 2. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. ii + 51 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2581/A
Demlová, M., Nagy, J. Matematika pro vysoké školy technické – sešit III. Algebra. 1. vydání. Praha: SNTL, 1982. 187 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2670/3
Adámek, J. Matematika pro vysoké školy technické – sešit XXXI. Kódování. 1. vydání. Praha: SNTL, 1989. 191 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2670/28.[4] Židek, J., Radochová, D. Lineární algebra. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie, 1983. 230 s

Doporučená:
Kosmák, L., Potůček, R. Úvod do algebry. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2012. vii + 148 s. ISBN 978-80-7418-162-7
Šikulová, B., Lepka, K. Základy lineární algebry – sbírka úloha. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. iv + 32 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-1673
Vetchý, V. Sbírka úloh z lineární algebry. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1990. 97 s
Birkhoff, G., Bartee, T. Aplikovaná algebra. 1. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. 389 s
Dostál, Z., Vondrák, V., Lukáš, D. Lineární algebra [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra
Olšák, P. Lineární algebra [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/linal.html
Rosický, J. Algebra. 4. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 133 s. ISBN 978-80-210-2964-1
Zlatoš, P. Lineárna algebra a geometria: Cesta z troch rozmerov s presahmi do príbuzných odborov [online]. Bratislava, 2011 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: http://thales.doa.fmph.uniba.sk/zlatos/la/LAG_A4.pdf

Ústní, písemná