Mathematics III
Subject Mathematics III (MAT III)
Guarantee RNDr. Radovan Potůček, Ph.D.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kuben, J. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2015. viii+333 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-3854. ISBN 978-80-7231-991-6
Kuben, J., Hošková, Š. Integrální počet funkcí jedné proměnné. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2004. vi+197 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-368. ISBN 978-80-85960-75-3
Potůček, R. Úvod do číselných a funkčních řad. Skriptum. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2010. iii+111 s.
Adámek, J. Matematika pro vysoké školy technické – sešit XXXI. Kódování. 1. vydání. Praha: SNTL, 1989. 191 s. Do-stupné v knihovně UO pod číslem S-2670/28

Doporučená:
Birkhoff, G., Bartee, T. Aplikovaná algebra. 1. vydání. Bratislava: Alfa, 1981. 389 s
Kučera, A. Matematická logika: Materiály ke kurzu MA007 [online]. 2016 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/usr/kucera/teaching/logic/log.pdf
Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M. Logika, algebry a grafy. 1. vydání. Praha: STNL, 1989. 434 s

Ústní, písemná