Information Analysis I (INS) IA-ZZ I-5-MP
Subject Information Analysis I (INS) (IA-INS I)
Guarantee Ing. Jozef Vojtek, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Information Analysis I (INS) (4/7)
Information Analysis I (INS) (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to analysis of information sources 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information and database systems 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structured Query Language SQL 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document management systems and documentographic information systems 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Using internet search engines for finding documents from open sources 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytics tools for document processing 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Database system modelling, data processing in database systems 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Analytics Tools for document processing 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Reading of information inputs 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Writing of information outputs 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Presentation of information outputs 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Cyber security 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, S-3873. ISBN 978-80-7231-459-1. 237 s.
ZIPFEL, Tomáš a HORÁK, Oldřich. Informační analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011, ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.
BUŘITA, Ladislav, et al. Informační systémy. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2005, U-3099. 169 s.

Doporučená:
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2005, S-3609. 175 s.
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis, A Target-Centric Approach. 5. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2016. ISBN 978-1-5063-1681-9. 536 s.
HEUER, Richards J. a PHERSON, Raldolph H. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. 2. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2015. ISBN 978-1-4522-4151-7. 536 s.

7. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce.

8. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce, zkouška písemná.