Information Analysis I (INS) IA-ZZ I-5-MP
Subject Information Analysis I (INS) (IA-INS I)
Guarantee Ing. Jozef Vojtek, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Information Analysis I (INS) (4/7)
Information Analysis I (INS) (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to information analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creative and critical thinking 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information inputs and information outputs 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information analysis procedures 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence problem 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prediction 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytical techniques I 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structured analytical techniques I 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Closing seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internship at military units 90 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Povinná:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, S-3873. ISBN 978-80-7231-459-1. 237 s.
ZIPFEL, Tomáš a HORÁK, Oldřich. Informační analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011, ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.
BUŘITA, Ladislav, et al. Informační systémy. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2005, U-3099. 169 s.

Doporučená:
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2005, S-3609. 175 s.
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis, A Target-Centric Approach. 5. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2016. ISBN 978-1-5063-1681-9. 536 s.
HEUER, Richards J. a PHERSON, Raldolph H. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. 2. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2015. ISBN 978-1-4522-4151-7. 536 s.

7. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce.

8. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce, zkouška písemná.