Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR)
Subject Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) (INS-MIR I)
Guarantee kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) (4/7)
Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Documents, legislation, terminology of Czech republic army and NATO intelligence support 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence support of the Czech Repoublic army and intelligence services 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristic of battlefield 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence staf, intelligence cycle 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRM+CM 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPB 44 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR, C4ISTAR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Single source intelligence 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Targeting 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
final seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Doktrína AČR. 3. vydání. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 19. listopadu 2013. 160 s. ISBN: 978-80-7278-619-0
Ministerstvo obrany ČR. Pozemní síly v operacích (Pub – 31–10–01) [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 296 s.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika pozemních sil (Pub – 31–10–02) [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 339 s.
Ministerstvo obrany ČR. Vojenské grafické symboly (společná vojenská symbolika) (Oper-2-3) [Vojenský předpis] Praha: GŠ 2015. 170 s.
ČERNÝ, J, P. HRŮZA a V. JAROŠ. Systém velení a řízení v operacích. [Studijní text]. S- 10521. Brno: Univerzita obrany, 2011. 139 s. ISBN 978-80-7231-836-0
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs – Úkolová (rozkazovací) slovesa používaná při velení a řízení sil a prostředků v operaci [Studijní pomůcka] 1.vyd. Brno: Katedra taktiky v Brně, 2014. 39 s.
DUBEC, R, HRŮZA, P, SPIŠÁK, J a J. ČERNÝ. Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení. Praha: Powerprint s.r.o., Praha 6, 2012. 82 s. ISBN 978-80-87415-54-2.
Ministerstvo obrany ČR. Ochrana vojsk (Pub-36-00-01) [Vojenská publikace] 2. Vydání. Vyškov: Centrum doktrín VeV-VA ve Vyškově, 2017. 117. s
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
Ministerstvo obrany AČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.
Ministerstvo obrany ČR. Zpravodajské zabezpečení v AČR (Pub-23-63-01) 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany, listopad 2009. 96 s.
US Army. Intelligence Preparation Of The Battlefield/ Battlespace (ATP 2-01.3.), Washington, DC: Headquarters Departement of the Army, 10 November 2014.
NATO. Human Intelligence (HUMINT) (AJP-2.3). Brussels: NATO Standardization Agency, July 2008. 58 p.
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO. Imagery Intelligence (IMINT) (AJP-2.X), comment only. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO. NATO guidance for ISTAR in land operations (ATP-77), Edition A, Version 1, ratification draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 8 May 2013.

Doporučená:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, 237 s, S-3873, ISBN 978-80-7231-459-1.
NATO. Counter-Insurgency (COIN) (AJP-3.4.4.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 14 April 2015. 63 p.
NATO. Joint Targeting (AJP-3.9) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 8 April 2016. 80 p.
NATO. Operational – Level Planning (AJP-5). Brussels: NATO Standardization Agency, 26 June 2013. 172 p.

7. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška

8. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška