Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) ZZ-MIZ I-5-MP
Subject Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) (INS-MIR I)
Guarantee kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) (4/7)
Czech Armed Forces Intelligence Support I (MIR) (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Documents, legislation, terminology of Czech republic army and NATO intelligence support 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence support of the Czech Repoublic army and intelligence services 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristic of battlefield 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence staf, intelligence cycle 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRM+CM 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPB 44 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR, C4ISTAR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Single source intelligence 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Targeting 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
final seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Pozemní síly v operacích (Pub – 31–10–01) [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 296 s.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika pozemních sil (Pub – 31–10–02) [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 339 s.
Ministerstvo obrany ČR. Vojenské grafické symboly (společná vojenská symbolika) (Oper-2-3) [Vojenský předpis] Praha: GŠ 2015. 170 s.
ČERNÝ, J, P. HRŮZA a V. JAROŠ. Systém velení a řízení v operacích. [Studijní text]. S- 10521. Brno: Univerzita obrany, 2011. 139 s. ISBN 978-80-7231-836-0
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs – Úkolová (rozkazovací) slovesa používaná při velení a řízení sil a prostředků v operaci [Studijní pomůcka] 1.vyd. Brno: Katedra taktiky v Brně, 2014. 39 s.
DUBEC, R, HRŮZA, P, SPIŠÁK, J a J. ČERNÝ. Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení. Praha: Powerprint s.r.o., Praha 6, 2012. 82 s. ISBN 978-80-87415-54-2.
Ministerstvo obrany ČR. Ochrana vojsk (Pub-36-00-01) [Vojenská publikace] 2. Vydání. Vyškov: Centrum doktrín VeV-VA ve Vyškově, 2017. 117. s
<p>NATO. AJP-2, Allied joint doctrine for intelligence; counterintelligence and security, Edition B Version. 1, Brussels: NATO Standardization office, 2020, 106 s. </p>
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
<p>Pub-20-00-02, Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR, 2. vydání, Vyškov: Centrum doktrín VeV – VA Vyškov, 2021, 142 s. </p>
<p>Pub-20-63-01, Doktrína zpravodajského zabezpečení v armádě České republiky, 1. vydání, Vyškov: Centrum doktrín VeV – VA, 2020, 38 s.  </p>
US Army. Intelligence Preparation Of The Battlefield/ Battlespace (ATP 2-01.3.), Washington, DC: Headquarters Departement of the Army, 10 November 2014.
<p>AJP-2.3 NATO Allied Joint doctrine for human intelligence (HUMINT). Bressels: NATO Standartization Agency, 20 December 2021. </p>
NATO. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (AJP-2.7.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO. Imagery Intelligence (IMINT) (AJP-2.X), comment only. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
NATO. NATO guidance for ISTAR in land operations (ATP-77), Edition A, Version 1, ratification draft 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 8 May 2013.
<p>Doktrína AČR. 4. vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2. července 2019. 63 s. </p>
<p>NOHEL, Jan. <em>Operační použití průzkumu a elektronického boje II. </em>[skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2021, 90 s.<strong> </strong> </p>
<p>NOHEL, Jan, MICHENKA, Karel, ŘÍHA, Josef, GŘEŠEK, Jan. Zpravodajské zabezpečení AČR I. [skripta]. Brno: Univerzita obrany, 2022, 168 s.   </p>
<p>HLAVIZNA, Petr. <em>Operační použití průzkumu a elektronického boje I. </em>[skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 154 s. ISBN 978-80-7582-147-8; </p>

Doporučená:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, 237 s, S-3873, ISBN 978-80-7231-459-1.
<p>NATO. Counter-Insurgency (COIN) (AJP-3.4.4.) Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Agency, 14 July 2016. 126p. </p>
<p>NATO. Joint Targeting (AJP-3.9) Edition B Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 1 Novenber 2021. 126 p. </p>
<p>NATO. Operational – Level Planning (AJP-5). Brussels: NATO Standardization Agency, 24 May 2019. 134 p. </p>

7. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška

8. semestr - ústní prezentace výsledků ze cvičení; seminární práce; ústní zkouška