Basics of Avionics and Aircraft Equipment ZAV-5-MPV
Subject Basics of Avionics and Aircraft Equipment (BAAEQ)
Guarantee Ing. Jiří Němeček, CSc.
Department Katedra letecké techniky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] PAŘÍZEK, Jiří, Michal DUB, Jan ČIŽMÁR, Rudolf JALOVECKÝ a Jiří NĚMEČEK. Základy leteckých elektrotechnických systémů I. Brno: Univerzita obrany, 2005. Označení v knihovně UO: S-3640/1
[2] ANDRLE, Miloš, Pavel GRECMAN, Petr BOJDA, Petr MAKULA, Jaroslav JEŘÁBEK, Radim BLOUDÍČEK, Stanislav RYDLO a Milan VAŠEK. Základy leteckých elektrotechnických systémů II. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-247-4. Označení v knihovně UO: S-3726
[3] ČIŽMÁR, Jan. Letecké přístroje a výšková výstroj letadel. Brno: Univerzita obrany, 2007. ISBN 978-80-7231-202-3. Označení v knihovně UO: S-3712
[4] JALOVECKÝ, Rudolf. Palubní systémy řízení letu I. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-500-0. Označení v knihovně UO: S-2754/1
[5] DUB, M., NĚMEČEK, J., POLÁŠEK, M. Vybavení a výzbroj letadel I. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-393-8
[6] MOLL, V., NĚMEČEK, J., POLÁŠEK, M. Systémy řízení výzbroje letadel. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-609-0

Doporučená:
[7] EISMIN, Thomas K. Aircraft electricity and electronics. 5th edit. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-02-801859-1
[8] PALLETT, E. H. J.; COOMBS, L. F. E. Aircraft instruments and integrated systems. Harlow: Prentice Hall, 1992. ISBN 0-582-08627-2
[9] MOIR, I., SEABRIDGE, A.: Military Avionics Systems. John Wiley & Sons, Inc. 2006. ISBN: 0-470-01632-9
[10] KAYTON, M. a FRIED, W.R. Avionics Navigation Systems. John Wiley & Sons, Inc. 1996. ISBN 0-471-54795-6
[11] SPITZER, Cary R., Uma FERRELL a Thomas FERREL. Digital avionics handbook. Third edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2015. ISBN 978-1-4398-6861-4

Ústní zkouška, písemné testy v průběhu semestru, prezentace samostatných prací
Požadavky na samostatnou práci studenta (60 hodin):
- studium vybraných kapitol povinné a doporučené literatury (500 stran) - 50 h
- samostudium a příprava na závěrečnou zkoušku (10 hodin)