Physics FY-5-MP
Subject Physics (PHY)
Guarantee doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Physics (1/2)
Physics (2/3)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
10 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Heža S., Komárek M. Fyzika I. Mechanika. Brno: Vojenská akademie, 1997
Cvachovec F., Komárek M, Vižďa, F. Fyzika II. Termika a mechanika tekutin. Brno: Vojenská akademie, 1999
Heža S., Žaludek V. Fyzika III. Elektřina a magnetizmus. Brno: Vojenská akademie, 2000
Cvachovec F., Žaludek V. Fyzika IV. Kmity, vlny optika. Brno: Vojenská akademie, 1991
Cvachovec F., Heža S., Žaludek V. Fyzika V. Kvantová fyzika. Soustavy mikročástic.. Brno: Vojenská akademie,
Komárek, M. Fyzika. Sbírka příkladů pro bakalářské studium. Brno: Univerzita obrany, 2006
Cvachovec F., Komárek, M. Fyzika. Sbírka příkladů z fyziky. Brno: Univerzita obrany, 2010
Cenek P., Truhlář K. Laboratorní cvičení z fyziky 1. Brno: Vojenská akademie, 2003
Cvachovec, F., Zubík, K., Kohout, J. Laboratorní cvičení z fyziky 2. Brno: Univerzita obrany, 2006

Doporučená:
Halliday D., Resnick R., Walker J. Fyzika. 1. vyd. Brno/Praha: Vutium/Prometheus, 2000. 2. přepr. vyd. Brno:

písemná, ústní
účast na cvičeních a laboratorních praktikách