Operační použití průzkumu a elektronického boje II PZEB II-5-MP
Název předmětu Operační použití průzkumu a elektronického boje II (PZEB II)
Garant kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D.
Katedra Katedra zpravodajského zabezpečení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Operační použití průzkumu a elektronického boje II (5/9)
Operační použití průzkumu a elektronického boje II (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Organizační struktury NATO (zpravodajství, EB); úkoly zpravodajství a EB v NATO (PE/CE) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektromagnetické prostředí 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Místo a úloha EB v reálném operačním prostředí (InfoOps, PsyOps); interoperabilita, CESMO, REP; EB cizích států 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Role zpravodajství a EB při plnění úkolů targetingu; specifické úkoly EB v podmínkách soudobých operací 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plnění úkolů ZZ AČR u útvarů a jednotek EB (nařízení) 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura ISR a EB v AČR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost zpravodajských a průzkumných orgánů a orgánů EB v operacích NATO 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příprava a vedení výcvikové činnosti (národní a mezinárodní cvičení) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpravodajská podpora velitele při plánování operace (cvičení) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápočtový seminář 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
NATO. Electronic Warfare in the Land Battle (ATP-3.6.2.). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 87 p.
NATO. Electronic Warfare in Air Operations (ATP-3.6.3.). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 59 p.
NATO. Edition 2016 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) (AAP-6) [online]. Brussels: NATO Standardization Office, 2017. [Cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NON-CLASSIFIED%20NATO%20 GLOSSARIES/AAP-6.PDF>
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.

Doporučená:
NATO. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (AJP-2.7.). Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
US Army. Electronic Warfare Techniques (ATP 3-36). Washington, DC.: Headquarters, Department of the Army, 16 December 2014. 78 p.
MCDERMOTT, Roger N. Russia`s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the Electromagnetic Spectrum [online]. Estonia: International Centre for Defence and Security, 2017. [Cit. 2018-01-14]. ISBN 978-9949-9885-9-4 (tisk), 978-9949-9972-0-6 (PDF). Dostupné z: https://www.icds.ee/publications/article/russias-electronic-warfare-capabilities-to-2025-challenging-nato-in-the-electromagnetic-spectrum/
Ministerstvo obrany RF. Sborník radioelektronického boje v ozbrojených silách Ruské federace – 2017 [online]. Ruská federace: Ministerstvo obrany, náčelník vojsk REB, 2017. [Cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <https://reb.informost.ru/2017/sod.php>

9. semestr - Ústní prezentace práce zpracované na cvičeních. Ústní zkouška.

10. semestr – Přednes odpovědí na otázky učitele na seminářích. Dokumenty zpracované při plánování operace na T9 zaměřené na EB.