Material Science NM-5-MPV
Subject Material Science (MaS)
Guarantee pplk. Ing. David Kusmič, Ph.D.
Department Department of Mechanical Engineering
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Material Science (3/5)
Material Science (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kadlec, J., Pospíchal, M.: Nauka o materiálu I, UO Brno, 2010 (S 3811)
Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu 1, ISBN 80-7204-193-2
Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu 2, ISBN 80-7204-130-4
Pospíchal, M. a kol.: Základy nauky o materiálu - Experimentální metody, 4a, VA Brno, 2002 (S 355/4a)

Doporučená:
Callister W., D., Rethwisch D., G.: Material Science a Engineering, ISBN 978-0-470-50586-1 (k doplnění a vybraná problematika)

účast na lab. cvičeních a seminářích, dostatečný bodový zisk z testů a odevzdaných
elaborátů, písemný test.