Applied Military Technologies AVT-5-MP
Subject Applied Military Technologies (AMT)
Guarantee mjr. Ing. Jaroslav Krejčí, Ph.D.
Department Department of Weapons and Ammunitions
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Applied Military Technologies (1/1)
Applied Military Technologies (1/2)
Applied Military Technologies (2/3)
Applied Military Technologies (2/4)
Applied Military Technologies (3/5)
Applied Military Technologies (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Povinná:
Úvod do problematiky NEC, kolektiv autorů K-209, S-3780, 125 s., Brno 2008, ISBN: 978-80-7231-570-3
Vedení provozu v komunikačních systémech resortu MO, Pub-60-41-01, Vyškov 2016
Příručka vojáka AČR, 4. vydání, Vyškov 2015
Štábní práce v operacích, 3. část, Vyškov 2009
Pub-28-68-01: Vojenská topografie. VeV-VA, Vyškov, 2011
Furch, J. a kol. Technická služba. Část 1. Kapitola 6 – Parky pozemní techniky a parková služba. Brno, 2017
Kolektiv. Bojová a speciální vozidla: Konstrukce – diagnostika – provoz - opravy. Brno, 2011
Dražan,L. Základy radiolokace. Základní principy radiolokace. Brno: Vojenská akademie, 2002. S-1640/1
HEJMAL, Z. HOLOPÍREK, J. KROULÍK, J.: Ženijní technika a její použití I. Stroje pro zemní práce. 1. Vyd. Brno. Univerzita obrany, 2006, 84 s. ISBN 978-80-7231-195-8

Doporučená:
Encyklopedie geografického zabezpečení. MO ČR, GeoSl, Praha, 2011
Zprav-1-2: Hydrometeorologické zabezpečení. MO ČR, Praha, 2016
KOHOUTEK, J.: Katalog ženijní techniky a materiálu EOD. Praha: MO ČR-AVIS, 2006. ISBN 80-7278-315-7

80% účast na praktickém výcviku, prezentace na zadané téma, absolvování kontrolních cvičení, zápočtový test