Aplikované vojenské technologie AVT-5-MP
Název předmětu Aplikované vojenské technologie (AVT)
Garant mjr. Ing. Jaroslav Krejčí, Ph.D.
Katedra Katedra zbraní a munice
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Aplikované vojenské technologie (1/1)
Aplikované vojenské technologie (1/2)
Aplikované vojenské technologie (2/3)
Aplikované vojenské technologie (2/4)
Aplikované vojenské technologie (3/5)
Aplikované vojenské technologie (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 1
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Nácvik střeleb ze zavedených ručních zbraní 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Střelby z ručních zbraní 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zásady provozu vojenské techniky a parkové služby 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristika, možnosti a TTD radiolokačních systémů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristika, možnosti a TTD prostředků PVO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informační zabezpečení v rezortu MO 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedení topografické přípravy 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Povinná:
Úvod do problematiky NEC, kolektiv autorů K-209, S-3780, 125 s., Brno 2008, ISBN: 978-80-7231-570-3
Vedení provozu v komunikačních systémech resortu MO, Pub-60-41-01, Vyškov 2016
Příručka vojáka AČR, 4. vydání, Vyškov 2015
Štábní práce v operacích, 3. část, Vyškov 2009
Pub-28-68-01: Vojenská topografie. VeV-VA, Vyškov, 2011
Furch, J. a kol. Technická služba. Část 1. Kapitola 6 – Parky pozemní techniky a parková služba. Brno, 2017
Kolektiv. Bojová a speciální vozidla: Konstrukce – diagnostika – provoz - opravy. Brno, 2011
Dražan,L. Základy radiolokace. Základní principy radiolokace. Brno: Vojenská akademie, 2002. S-1640/1
HEJMAL, Z. HOLOPÍREK, J. KROULÍK, J.: Ženijní technika a její použití I. Stroje pro zemní práce. 1. Vyd. Brno. Univerzita obrany, 2006, 84 s. ISBN 978-80-7231-195-8

Doporučená:
Encyklopedie geografického zabezpečení. MO ČR, GeoSl, Praha, 2011
Zprav-1-2: Hydrometeorologické zabezpečení. MO ČR, Praha, 2016
KOHOUTEK, J.: Katalog ženijní techniky a materiálu EOD. Praha: MO ČR-AVIS, 2006. ISBN 80-7278-315-7

80% účast na praktickém výcviku, prezentace na zadané téma, absolvování kontrolních cvičení, zápočtový test