Combat Equipment BT-5-MP
Subject Combat Equipment (CE)
Guarantee pplk. prof. Ing. Jan Furch, Ph.D.
Department Department of Combat and Special Vehicles
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Povinná:
VALA, M. a kol: Bojová a speciální vozidla. Konstrukce – diagnostika – provoz – opravy. Brno: Univerzita obrany 2011
FURCH, J., ŠŤASTNÝ, J., KROBOT, Z.: Technická služba, část 1. Brno: Univerzita obrany, 2017
FURCH, J., ŠŤASTNÝ, J.: Technická služba, část 2. Brno: Univerzita obrany, 2017

Účast na cvičení, semináři, laboratorních praktikách a polním výcviku. Písemné přezkoušení