War Studies VS-5-MP
Subject War Studies (WS)
Guarantee doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
War Studies (2/3)
War Studies (2/4)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Postmodern war and the operational environment of its conduct 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New dimensions of war – Hybrid war 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topics 1-2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-combat operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Counter-terrorist operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civilian actors in operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topics 5-8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supporting operations (STRATCOM, INFOOPS, PSYOPS, CIMIC) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topics 10-12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar dedicated to the topics 12-13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experience gained from the wars and conflicts of the 20th and 21st cenutires (tasks, analysis) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experience gained from the wars and conflicts of the 20th and 21st centuries (control and methodological assistance in the proces of task accomplishment) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experience gained from the wars and conflicts of the 20th and 21st centuries ( group presentation of the accomplished tasks) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Experience gained from the wars and conflicts of the 20th and 21st centuries (evaluation of the results, discussion, presentation of the best pieces) 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relief of Brno in1945 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Final seminar – final test 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
CLAUSEWITZ, Carl von. O válce. Brno: Bonus A, 1996, 756 s., ISBN 80-85914-27-1. (vybrané statě)
PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil; ZONA, Pavel; HANUS, Jiří; KOVANDA, Petr. Úvod do studia vojenského umění. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s., ISBN 978-80-7231-439-3.
ČEP, David; KUBEŠA, Milan; ZONA, Pavel; ZŮNA, Pavel. Základy vojenských operací. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 104 s., ISBN 978-80-7231-808-7. (vybrané statě)
KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzity obrany, 2011, 125 s., ISBN 978-80-7231-821-6. (vybrané statě)
KOVANDA, Petr. The Relation between Military and Civilian Actors in Military Operations. In: The 21th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization. Management and Military Sciences. Sibiu, Romania: "Nicolae Balcescu" Land Force Academy Publishing House, 2015, p. 62-65., ISSN 1843-6722.
KOVANDA, Petr; ZONA, Pavel. Civilně vojenská spolupráce. Praha: ASTRON studio CZ, a. s., 2016, 72 s., ISBN 978-80-906148-5-7.
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: MO ČR – Prezentační a informační centrum, 156 s., ISBN 978-80-7278-619-0. (vybrané statě)
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: MO ČR - VHÚ Praha, 16 s., ISBN 978-80-7278-702-9. (vybrané statě)
GALATÍK, Vlastimil a kol. Vojenská strategie. Praha: MO ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2008, 344 s., ISBN 978-80-7278-475-2. (vybrané statě)
Pub-53-01-1, Velení a řízení v operacích, 2006. Vyškov: Institut doktrín VeV – VA.
Pub-31-00-01, Protipovstalecký boj: Vojenská doktrína, 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA.
Pub-31-10-02, Taktika pozemních sil: Vojenská doktrína, 2011. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA.

Doporučená:
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.
Bílá kniha o obraně. Praha: MO ČR - odbor komunikace a propagace, 2011. 168 s., ISBN 978-80-7278-564-3.
Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha: MO ČR - VHÚ Praha, 2015, 24 s., ISBN 978-80-7278-666-4.
KOVANDA, Petr. Strategická komunikace - ovlivňování obyvatelstva. In: Zborník vedeckých a odborných prác „NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2017“. Liptovský Mikuláš: AOS generála Milana Rastislava Štefánika, 2017, s. 247-253., ISBN 978-80-8040-551-9.
KOVANDA, Petr. Základy informačních operací. In: TAKTIKA 2016. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. 77-83., ISBN 978-80-7231-398-3.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 219/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o ozbrojených silách České republiky.
Zákon č. 222/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o zajišťování obrany státu.
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html. 18 s.
AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French). NATO Standardization Agency (NSA) NATO Headquarters B-1110 Brussels, Belgium, 2010. Czech edition. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.oos-data.army.cz/aap6/AAP-06(2015)cz-final.pdf (vybrané pojmy)

3. semestr - písemné testy a splnění stanovených úkolů na seminářích, zkouška.

4. semestr - písemné testy, prezentace výsledků skupinové práce ze cvičení, zkouška.