Aviation Meteorology LMT-5-MPV
Subject Aviation Meteorology (AME)
Guarantee pplk. Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
[1] DVOŘÁK, Petr. Letecká meteorologie: učebnice meteorologie pro piloty kvalifikace UL, GLD, PPL, CPL, ATPL a všechny ostatní, kteří potřebují odborné znalosti letecké meteorologie. Cheb: Svět křídel, 2010. ISBN 978-80-86808-85-7
[2] KRÁČMAR, Jan a Karel KRŠKA. Meteorologie (050 00). Vydání první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-447-8
[3] HOLUB, Jindřich. Meteorologické kódy 2. část (Letecké). Univerzita obrany, Brno 2010, S-3814/2

Doporučená:
[4] BENEŠ, Ladislav. Učebnice pilota: aerodynamika, letecká meteorologie, letecká navigace, GPS, letadla, 2. opr. vyd. Cheb: Svět křídel, 2000. ISBN 80-85280-30-2
[5] Vliv fyzikálních složek prostředí na činnost vojsk, provozuschopnost a funkčnost vojenských technických systémů, vydavatel Centrum doktrín VeV-VA Vyškov, 2016, Pub-29-69-02
[6] Hydrometeorologické zabezpečení, Zprav 1-2, vydavatel MO, 2016

Účast na cvičeních, ústní a písemná přezkoušení, semestrální práce.