Support of Armed Forces in Operations – Logistics
Subject Support of Armed Forces in Operations – Logistics (SAFO-L)
Guarantee mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Combat support and service in military operations 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Current knowledge in logistic support of ACR and NATO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic support of ACR task forces in military operations 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information support of logistic units in multinational military operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced tools of logistic analysis and their use in planning and realization of logistic support of multinational military operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental protection in the ACR and water management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solution of military technology repairs in multinational military operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use of new systems of military equipment deployment in the Czech Republic and in multinational military operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany České republiky. Koncepce výstavby Armády České republiky. Praha, 2015. 30 s.
GROS, I. Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.
MACUROVÁ, P. Řízení rizik v logistice. Ostrava: VŠB-TU, 2011. s 250. ISBN 978-80-248-2538-0.
NATO Logistics Handbook. Brusel: NATO, 2012.
United Nation Peacekeeping Missions Military Logistics Unit Manual. UN: New York, 2015.
MO ČR. Koncepce logistiky AČR. Praha: MO, 2019.

Doporučená:
Ministerstvo obrany České republiky. Doktrína Armády České republiky. 2. vydání. Praha, 2019.
Ministerstvo obrany České republiky. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7278-666-4.

Vypracování seminární práce, zkouška ústní.


Pro absolvování předmětu student zpracuje a v rámci zkoušky obhájí seminární práci v rozsahu 25 až 30 stran. Téma seminární práce bude schvalovat garant předmětu a musí mít vazbu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce a student v ní pojedná o:

  • technickém pokroku u svého druhu vojska v rámci NATO,
  • doktrinálním uchopení činností svého druhu vojska v AČR a v NATO,
  • předpokládaných změnách v bojovém použití svého druhu vojska v budoucích operacích,
  • hlavních nedostatcích u svého druhu vojska v AČR.