Support of Armed Forces in Operations – Intelligence Support
Subject Support of Armed Forces in Operations – Intelligence Support (SAFO-IS)
Guarantee mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 2
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Combat suport and service in military operations 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importance of intelligence activity in contemporary military operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence system of the Czech Republic 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic intelligence areas (HUMINT, SIGINT, IMINT, OSINT) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected aspects of analytical information processing 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use of electronic warfare in operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany České republiky. Koncepce výstavby Armády České republiky. Praha, 2015. 30 s.
HORÁK, O. a KUTĚJ, L. Základy zpravodajství. 1.vyd. Brno: Univerzita obrany, 2016. 123 s.
ZIPFEL, T. a HORÁK, O. Informační analýza. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.
ŘÍHA, J. a HORÁK, O. SIGINT ve zpravodajství. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-392-1. 95 s.
PODOBA, J. Zpravodajské zabezpečení jako klíčový faktor plánování a vedení vojenských operací. Závěrečná práce KGŠ. Brno: UO, 2018. 106 s.

Doporučená:
Ministerstvo obrany České republiky. Doktrína Armády České republiky. 2. vydání. Praha, 2019.
Ministerstvo obrany České republiky. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. Praha, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7278-666-4.

Vypracování seminární práce, zkouška ústní.


Pro absolvování předmětu student zpracuje a v rámci zkoušky obhájí seminární práci v rozsahu 25 až 30 stran. Téma seminární práce bude schvalovat garant předmětu a musí mít vazbu k tématu disertační práce. Seminární práce bude zpracována ve struktuře závěrečné práce a student v ní pojedná o:

  • technickém pokroku u svého druhu vojska v rámci NATO,
  • doktrinálním uchopení činností svého druhu vojska v AČR a v NATO,
  • předpokládaných změnách v bojovém použití svého druhu vojska v budoucích operacích,
  • hlavních nedostatcích u svého druhu vojska v AČR.