Economics of State Defence
Subject Economics of State Defence (ESD)
Guarantee doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zkouška
Credits 10
Recommended year/semester 2/3 nebo 2/4
Number of weeks 13
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction - methodology of seminar work 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic aspects of causes of war conflicts 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economic consequences of war conflicts 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical aspects of development of war economy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected methods of data processing and analysis 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The theory of demand for military expenditures 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis of the relationship between military expenditures and selected economic variables 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to the theory of alliance security of state defense 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory of human capital 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
GARFINKEL, M. R. a SKAPERDAS, S. The Oxford handbook of the economics of peace and conflict. New York (NY): Oxford University Press, 2012. xiii, 874 s. váz. ISBN 978-0-19-539277-7.
HARTLEY, K. a SANDLER, T. Handbook of Defense Economics. Volume 2. Amsterdam: Elsevier, 2007. 1258 s. ISBN 978-0-444-51910-8.
NIKOLAIDOU, E. The Demand for Military Spending: Evidence from the EU15 (1961–2005). Defence and Peace Economics. 19(4): 273–292. 2008.
SAM PERLO-FREEMAN. SIPRI’s New Long Data-set on Military Expenditure: The Successes and Methodological Pitfalls, Defence and Peace Economics, 28(4), 404-421. 2017.
SOLARIN, S. A. Determinants of military expenditure and the role of globalisation in a cross-country analysis, Defence and Peace Economics, 29(7), 853-870. 2018.
TZENG, S.-J., LAI, CH-CH a HUANG, CH-CH. Does military expenditure matter for inflation and economic growth?, Defence and Peace Economics, 19(6), 471-478. 2008.

Požadavkem na řádné ukončení předmětu je zpracování a úspěšná obhajoba seminární práce, jež bude zpracována dle požadované struktury (úvod, teoretická část, cíl, použité metody, praktická část, závěr) v rozsahu 25–35 normostran. Témata práce budou vycházet z obsahového zaměření předmětu. V teoretické části práce bude student veden ke zpracování literární rešerše vycházející z aktuálních poznatků domácích a zahraničních autorů. V praktické části seminární práce budou využívány vhodné metody zpracování a analýzy datových souborů respektující tematické zaměření seminární práce. Součásti zkoušky bude i obhajoba vypracované seminární práce.