Information Technology in the Armed Forces ITOS-5-MPV
Subject Information Technology in the Armed Forces (ITAF)
Guarantee Ing. Miroslav Hrubý, CSc.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction into the subject, basic terms 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyber security 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information systems of the CAF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command and control systems 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Types of protection of classified information 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to computer networks, history, models of network architecture 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Link and network layer protocols 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Routing, application layer protocols, cyber security 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic configuration of network with respect to security 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design and realization of simple networks 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viruses in IT - malware 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to algorithmization 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data types and data structures 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic commands of a high level programming language 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic programming techniques 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kolektiv. Úvod do problematiky NEC. Kapitola 2: Vymezení základních pojmů informatiky (analýza problémů a algoritmické myšlení). Brno: UO, 2008, 133 s., S-3780, ISBN 978-80-7231-570-3.
ONDRYHAL, Vojtěch. Základy programování. Elektronická příručka k předmětu, 2017.
KADERKA, Josef. Informační technologie, část Počítačové sítě. Elektronická příručka k předmětu, 2018.

Doporučená:
KOLOUCH, Jan. CyberCrime, 1. vydání, Praha, nakladatelství CZ.NIC, 2017, 522 s., ISBN 978-80-88168-15-7.

Písemný test z teorie a samostatné vypracování praktických příkladů pod dohledem vyučujícího.

Konzultace podle potřeb studentů.