Operational Use of Air Force OPVZS-5-MP
Subject Operational Use of Air Force (OUAF)
Guarantee doc. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D.
Department Department of Air Force
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Operational Use of Air Force (4/7)
Operational Use of Air Force (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Povinná:
Použití vzdušných sil AČR v operacích (Pub-30-33-01) Praha 2008
Velení a řízení ve vzdušných silách AČR (Pub-53-20-02)Praha 2007
Letecká střelba –I základy vnější balistiky neřízené letecké munice UO Poláček 2018

Doporučená:
AJP – 3 Allied Joint Operations (NATO Standardization Agency)
Aviation for citizen security and safety (AON Warszawa 2013) ISBN 978-83-7523-302-5

7. semestr – písemné přezkoušení, účast na cvičení, seminární práce, prezentace výstupů v rámci profesní přípravy

9. semestr – písemné přezkoušení, semestrální práce, účast na cvičeních, ústní zkouška