Operační použití vzdušných sil
Název předmětu Operační použití vzdušných sil (OPVZS)
Garant doc. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D.
Katedra Katedra letectva
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Operační použití vzdušných sil (4/7)
Operační použití vzdušných sil (5/9)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 8
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základní pojmy z BÚL, požadavky k Z a Zk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanovení konkrétních bojových možností letectva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ničení bodových cílů letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ničení skupinových cílů letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výpočet účinnosti ničení BC a SC letectvem 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dynamický model bojové činnosti letectva 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sestavení dynamického modelu bojové činnosti letectva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematický model přepadu LŘU nad územím protivníka 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řešení matematického modelu s využitím VD 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Účinnost ničení pozemních a vzdušných cílů letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výpočty účinnosti ničení PC a VC letectvem 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oblasti možných ztečí na pozemní cíle 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příprava, organizace a provedení leteckých cvičení 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní druhy kontrol dle NATO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spisová služba; spisový řád 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ochrana utajovaných skutečností 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojová a mobilizační pohotovost OS AČR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druhy a tvary bojových sestav 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití TL proti VC 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Použití vrtulníkového letectva v operacích 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aeromobilní operace vrtulníkové jednotky 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plnění taktických úkolů dopravním letectvem 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní charakteristiky vzdušného průzkumu 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostředky průzkumu a elektronického boje 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Překonávání prostředků PVO 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO BO (ÚU PozS) v obraně, útoku 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO v dalších druzích BČ vojsk 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVO proti nestandardním PVN 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protiraketová obrana 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdělení a analýza bojových možností letectva 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Použití vzdušných sil AČR v operacích (Pub-30-33-01) Praha 2008
Velení a řízení ve vzdušných silách AČR (Pub-53-20-02)Praha 2007
Letecká střelba –I základy vnější balistiky neřízené letecké munice UO Poláček 2018

Doporučená:
AJP – 3 Allied Joint Operations (NATO Standardization Agency)
Aviation for citizen security and safety (AON Warszawa 2013) ISBN 978-83-7523-302-5

7. semestr – písemné přezkoušení, účast na cvičení, seminární práce, prezentace výstupů v rámci profesní přípravy

9. semestr – písemné přezkoušení, semestrální práce, účast na cvičeních, ústní zkouška