Air Traffic Technologies TLP-5-MP
Subject Air Traffic Technologies (ATT)
Guarantee doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Department Department of Air Force
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Air Traffic Technologies (4/7)
Air Traffic Technologies (4/8)
Air Traffic Technologies (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
VINAŘ, Marek. Provozní postupy (071 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-444-3
DVOŘÁK, Jiří a Jiří CHLEBEK. Letecký zákon a postupy ATC (010 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-439-7
FRYNTA, Jiří, Jiří LOUBAL a Jan SCHOŘ. Plánování letu a monitorování letu (033). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-501-3
ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1

Doporučená:
Nařízení EK (EU) č. 1178/2011, Part FCL
JAA ATPL Training. Modules: General Navigation, Radionavigation, Operational procedures, Air Law, Flight Planning

7. semestr – písemná přezkoušení, seminární práce, prezentace výstupů práce na seminářích a v rámci profesní přípravy

8. semestr – písemné přezkoušení, semestrální práce, prezentace výstupů v rámci profesní přípravy

9. semestr – písemné přezkoušení, semestrální práce, účast na cvičení, ústní zkouška