Tělesná výchova TV-5-MP
Název předmětu Tělesná výchova (TV)
Garant pplk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
Katedra Centrum tělesné výchovy a sportu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Tělesná výchova (1/1)
Tělesná výchova (1/2)
Tělesná výchova (2/3)
Tělesná výchova (2/4)
Tělesná výchova (3/5)
Tělesná výchova (3/6)
Tělesná výchova (4/7)
Tělesná výchova (4/8)
Tělesná výchova (5/9)
Tělesná výchova (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Používání horolezeckého materiálu 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojenské lezení 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základy lyžování 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přesuny na lyžích 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NVMO č.12/2011 Služební tělesná výchova v resortu MO
KRIŠTOFIČ, J.: Kondiční trénink. Praha: Grada publishing, 2007
PERIČ, T. DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha: Grada publishing, 2010
Speciální tělesná příprava Pub-71-84-01

Doporučená:
JARKOVSKÁ H. Posilování - kondiční kruhový trénink, Praha: Grada Publishing, 2010. 144s. ISBN 978-80-247-3056-1
TVRZNÍK A., ŠKORPIL M., SOUMAR L, Běhání – od joggingu po maraton, Praha: Grada Publishing, 2006. 248s. ISBN 978-80-247-1220-8
ALTER. M. J., Strečink, Praha: Grada Publishing, 1999. 232s. ISBN 80-7169-763-X
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink, Praha: Olympia, 2002. 336s. ISBN 80-7033-760-5

Doporučená multimediální:
Výukové DVD – Boj na zemi
Povinná multimediální:
Výukové DVD – 1. stupeň boje zblízka

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanovených kurzů, ústní a písemné ověření teoretických znalostí, reálné doložení individuální přípravy, zvládnutí základní metodiky vedení a řízení tréninkové jednotky.