Weapon Systems ZS-5-MP
Subject Weapon Systems (WES)
Guarantee pplk. Ing. Zbyněk Krist, Ph.D.
Department Department of Weapons and Ammunitions
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
16 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Popis a provoz kolového bojového vozidla pěchoty „KVBP“, Praha: MO, 2010. Publ. č. 7301-0101-CZE-00
Ministerstvo obrany ČR. Pravidla střelby a údržby tanku T-72M4 CZ, Praha: MO, 2004. Pomůcka
BARTOŠ, M. a kol. Příručka pro provoz a použití LOV IVECO, Pub-31-11-04 [Pom 1245], Vyškov: Centrum doktrín, VeV-VA, 2014
ČECH, V. Výzbroj BVP – 2. [Skripta]. Brno: VAAZ, 1988. S 2901

Doporučená:
BEER, S., KOMENDA, J., JEDLIČKA, L. Munice. [Skripta]. Brno: UO, 2004
BALÁŽ, T., a kol. Zaměřovací přístroje I. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2008. S3049/1
BALAŠTÍK, P. a kol. Dělostřelecké zbraně. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2004
KONEČNÝ, P. a KŘIŽAN, Z. Základy konstrukce raketové techniky. [Skripta]. Brno: Univerzita Obrany, 2011. S-10061

Aktivní účast na cvičeních, seminářích a praktickém výcviku