Analyzes and Critical Thinking
Subject Analyzes and Critical Thinking (ACT)
Guarantee RNDr. Dalibor Procházka, CSc.
Department Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BOKR, Josef a Jan SVATEK. Základy logiky a argumentace: pro zájemce o umělou inteligenci, filozofii, práva a učitelství. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2000. ISBN 80-902627-8-3
SOUSEDÍK, Prokop. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyd. 2., rozš. Praha: Vyšehrad, 2001. ISBN 80-702-1509-7
MILDEOVÁ, Stanislava. Systémová dynamika: tvorba modelu. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-802-4518-428. EDMÜLLER, Andreas a Thomas WILHELM. 27 manipulativních technik: jak účinně manipulovat a ještě účinněji se bránit. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3300-5. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:42b28030-29c8-11e4-8f64-005056827e52
PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6730-1
BINKA, Bohuslav. Média a realita, média a manipulace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4199-4

Doporučená:
PRUYT, E., 2013. Small System Dynamics Models for Big Issues: TripleJump towards Real-World Complexity. Delft: TU Delft Library. 324p
BECK, Gloria. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1743-2. Poznámka: Pro předmět bude nutno zpracovat studijní podklady sjednocující pohled na interdisciplinární problematiku

Písemný test v Moodle, zpracování a prezentace případové studie