Analysis of Information Sources
Subject Analysis of Information Sources (AISO)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Analysis of Information Sources (3/5)
Analysis of Information Sources (3/6)
Analysis of Information Sources (4/7)
Analysis of Information Sources (4/8)
Analysis of Information Sources (5/9)
Analysis of Information Sources (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 4 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ondryhal, V. Analýza informačních zdrojů (části I – Databázové systémy (80s), II – Data mining (120s), III. – Algoritmy a datové struktury v Jazyce Python (60s)). Soubor elektronických příruček k předmětu, 260s, 2017

Doporučená:
Elmasri, R., Navathe, S., B., Database systems, Addison-Wesley, 2011. 1172s
Kamber, M., Han, J., Data Mining - Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2006, 770s
Russel, M., A., Mining the Social Web, O’Reilly, 2011, 333s
Marz, N., Warren, J., Big Data, Manning 2015, 308s
Goodrich, M., T., Tamassia, R., Goldwasser M., H., Data Structures & Algorithms, Wiley 2013, 747s
Bing, L. Sentiment Analysis, Cambridge 2015, 368s
Bing, L. Web Data Mining, Springer 2011, 624s
Raschka, S., Python Machine Learning, Packt Publishing 2015, 454s

5. semestr
Protokoly z LC. Samostatné úlohy v Python a PostreSQL (zápočet).
Zkouška (písemná a ústní část)
6. semestr
Protokoly z LC. Samostatné úlohy v CouchDB, Solr (zápočet)
7. semestr
Protokoly z LC. Samostatné úlohy v Python – Web Scraping (zápočet)
8. semestr
Protokoly z LC. EDA vybraného datového zdroje (zápočet)
9. semestr
Protokoly z LC. Vypracování semestrální úlohy (klasifikovaný zápočet)
10. semestr
Protokoly z LC. Vypracování semestrální úlohy (zápočet). Zkouška (písemná a ústní část)