Applied Security Technologies
Subject Applied Security Technologies (AST)
Guarantee Ing. Milan Jirsa, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Applied Security Technologies (4/7)
Applied Security Technologies (4/8)
Applied Security Technologies (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Jiří Peterka. Báječný svět elektronického podpisu. ISBN:978-80-904248-3-8
ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain. 2 edition. O'Reilly Media, 2017. ISBN 978-1491954386

Doporučená:
DHILLON, Vikram, David METCALF a Max. Blockchain enabled applications: Understand the blockchain ecosystem and how to make it work for you. New York, NY: Apres, 2017. ISBN 978-1484230800

Ústní, písemná, seminární práce, účast na cvičení, prezentace