Arabic Language
Subject Arabic Language (ARL)
Guarantee PhDr. Nataša Mocková
Department Language Centre
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Fleissig, Bahbouh: Základy moderní spisovné arabštiny, 1. díl (modrý)
Šikolová, Mocková: Základy arabštiny pro vojáky I. (S – 3842/1)

Doporučená:
Složilová, Šikolová: Praktická cvičení z moderní spisovné arabštiny 1. díl (S – 3732)

Aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %.