Leadership II LEA II-5-MP
Subject Leadership II (LEA II)
Guarantee doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the Study of the Thematic Block Ethics and Communication. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Basic Ethical Dilemma of the Military Profession 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military Ethics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moral Values and Ways of Knowing them. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Factors Acting on the Moral Conduct of the Individual (Sociocultural Context) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Factors Affecting the Moral Conduct of Individuals. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Code of Ethics. Approaches to its Creation and Implementation. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tools Shaping the Ethical Climate of the Organization 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moral Orientation and their Influence on Team Formation. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leader as the Creator of an Ethical Environment. Moral Failure of a Leader. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Societal Activities and Initiatives to Promote Ethics. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solving Moral Dilemmas and Problems. (Defense of a Case Study) 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revision of Communication in the Organizational Unit 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management and Quality Control of Communication Flows in an Organizational Unit. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training in Conducting Interviews with Subordinates and Meetings. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic Communication Situation in Leading Subordinates (Interviews and Meetings) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training Rhetorical and Presentation Skills 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhetorical and Presentation Skills of a Leader 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognition and Reflection of One's Own Communication Style. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication Styles. Assertive Communication 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comprehension of the Text, Creation of a Written Message. 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reflection of own communication skills 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verbal and Nonverbal Communication and their Influence on the Formation of the Image of a Leader 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social Communication in a Military Organization 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
<p>ANZENBACHER, Arno. <em>Úvod do etiky</em>. Překlad Karel Šprunk. Praha: Zvon, 1994, 292 s., kap. 1-7. ISBN 80-7113-111-3.</p>
<p>EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. <em>Manažerská komunikace a prezentace</em>. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2011, 129 s.</p> <p>ISBN 978-80-7231-838-4.</p>
<p>DAVIDOVÁ, Monika. (ed.) a kol. <em>Diagnostické metody v personální praxi II.</em> (druhy personálních pohovorů). Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2012, 157 s. ISBN 978-80-7231-895-7.</p>
<p>LEWIS, David. <em>Tajná řeč těla</em>. Praha: EAST Publishing, 1998, 229 s. ISBN 80-7219-004-0.</p>
<p>NEKVAPILOVÁ, Ivana. (ed.) a kol. <em>Úvod do vojenského leadershipu</em>. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2018. 125s. ISBN 978-80-7582-078-5.</p>
<p>RADVAN, Eduard. <em>Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení: příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese.</em> Brno: Centrum strategických studií, 2004. Studijní texty (Centrum strategických studií). ISBN 80-903-3330-3.</p>

Doporučená:
<p>ADAIR, John. <em>Leadership. Učte se od velkých vůdců</em>. 1.vyd. Praha: Computer Press, a.s. 2006. ISBN 80-251-1256-X.</p>
<p>BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. <em>Klíčové kompetence a jejich rozvíjení</em>. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.</p>
<p>BOKR, Josef, SVATEK, Jan. <em>Základy logiky a argumentace</em>. Dobrá Voda: Vydavatel Aleš Čeněk, 2000, 173 s. ISBN 80-902627-8-3.</p>
<p>ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, et al. <em>Přístupy k etice II</em>. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-442-8.</p>
<p>GRUBER, David, 1998. <em>Řečnické triky aneb Nenechte se ukecat.</em> 4. vydání, Ostrava: Repronis. ISBN 80-86122-54-9.</p>
<p>HIERHOLD, Emil<em>. Rétorika a prezentace</em>. Praha: Grada Publishing, 2005, 408 s. ISBN 80-247-0782-9.</p>
<p>HUBER, Wolfgang. <em>Etika: základní otázky života</em>. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-642-0.</p>
<p>JANDA, Pavel. <em>Vnitrofiremní komunikace</em>. Praha: Grada Publishing. 2004. ISBN 80-247-0781-0.</p>
<p>KOHOUT, Jan. <em>Rétorika.</em> 3. vyd. Praha: Management Press, 1999, 159 s. ISBN 80-7261-002-3.</p>
<p>LUCAS, George. <em>Military Ethics</em>. USA: Oxford University Press, 2016, 253 s. ISBN978-0-19-933688-3.</p>
<p>MIKULÁŠTÍK, Milan. <em>Manažerská psychologie</em>. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.</p>
<p>NORTHOUSE, P. G., <em>Introduction to leadership</em>. Fourth Edition. London: Sage publications, Inc. 2018. ISBN 978-1-5063-3008-2.</p>
<p>ŠPAČEK, Ladislav. <em>Nová velká kniha etikety</em>. 2., rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1954-5.</p>
<p>PLAMÍNEK, Jiří, FIŠER, Roman. <em>Řízení podle kompetencí</em>. Praha: Grada, 2004. ISBN: 978-80-247-6318-7.</p>
<p>PUTNOVÁ, Anna, SEKNIČKA, Pavel. <em>Etické řízení ve firmě</em>. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3.</p>
<p>RADVAN, Eduard. <em>Mravní aspekty vojenství a vojenské činnosti</em>. Brno: Vojenská akademie v Brně, 1999. ISBN 80-85960-08-7.</p>
<p>ŠPINKA, Štěpán, Lenka KARFÍKOVÁ, Ondřej KRÁSA, et al. <em>Přístupy k etice I</em>. Praha: Filosofia, 2014. ISBN 978-80-7007-430-5.</p>

Povinná distanční:
<p>NEKVAPILOVÁ, Ivana. <em>Podstata sociální komunikace</em>. Text pro distanční vzdělávání. Vyškov: VVŠ PV, 2003, 63 s. ISBN 80-7231-100-X.</p>

Ústní zkouška, zápočtová práce v rozsahu do 10 strojopisných stran a její obhajoba, absolvování průběžných didaktických testů ověřujících znalosti z povinné literatury na závěr tematických celků a tréninkových aktivit zaměřených na rozvoj dovedností.