Leadership I LEA I-5-MP
Subject Leadership I (LEA I)
Guarantee doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Development of leadership concepts and theories 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in the military-project presentation 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socialization, social control, social norms and social deviation in the military environment 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
System of primary prevention of risky behavior in the armed forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Work and social adaptation in the environment of a military organization 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in the military - competence model of military leadership 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training of leaders at the level of direct leadership 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership and organizational culture 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leadership in organizational culture 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
leadership and management 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
<p>ADAIR, John Eric. <em>Leadership: učte se od velkých vůdců</em>. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1256-X.</p>
<p>ARMSTRONG,M.,STEPHENS, Tina. <em>Management a leadership</em>. Praha: Grada Publishing, 2008.268s.ISBN 80-247-2177-4.</p>
<p>HODNÝ, Jiří. <em>Vybrané kapitoly ze sociologie</em>: studijní text. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020. ISBN 978-80-7582-113-3.</p>
<p>JAROŠOVÁ, Eva, Daniela PAUKNEROVÁ a Hana LORENCOVÁ. <em>Nové trendy v leadershipu: koncepce, výzkumy, aplikace</em>. Praha: Management Press, 2016. ISBN 9788072614790.</p>
<p>NEKVAPILOVÁ, Ivana, ĎURIŠ, Jaromír, FEDORKOVÁ, Jolana, MACHÁČKOVÁ, Pavla, MIKULKA, Zdeněk, POSPÍŠIL, Roman, ZEZULA, Jan. <em>Úvod do vojenského leadershipu. </em>[učebnice]. Brno: Univerzita obrany, 2018, 125 s. ISBN 978-80-7582-078-5.</p>
<p>NOVOTNÁ, Eliška. <em>Základy sociologie</em>. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2396-9.</p>
<p>STEIGAUF, Slavomír. <em>Vůdcovství, aneb, Co vás na Harvardu nenaučí</em>. Praha: Grada, 2011. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3506-1.</p>
<p>Studijní materiály pro Leadership u FVL SP 2019 v aplikaci moodle, část sociologie:  <a href="https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1740">https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1740</a></p> <p> </p>

Doporučená:
<p>CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. <em>Management a organizační chování</em>. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. Expert. ISBN 978-80-247-3348-7.</p>
<p>DRUCKER, P., F. <em>Efektivní vedoucí</em> (2. vydání). Management Press, Praha 2008. 205 s. ISBN 978-80-7261-189-8</p>
<p>KELLER, Jan. <em>Úvod do sociologie</em>. 4. rozšíř. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. Studijní texty, č. 2. ISBN 80-85850-25-7.</p>
<p>Koncepce primární prevence rizikového chování personálu rezortu Ministerstva obrany na období let 2020–2027.</p>
<p>PLAMÍNEK, J. <em>Vedení lidí, týmů a firem</em>. Praktický atlas managementu. Praha: Grada Publishing, 2002. 151s. ISBN 80-247-0403-X.</p>
<p>URBAN, Lukáš. <em>Sociologie trochu jinak</em>. 2. rozšířené vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3562-7.</p>

písemná seminární práce, didaktický test, prezentace projektu, klasifikovaný zápočet