Crisis Management
Subject Crisis Management (CM)
Guarantee doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to study, basic terminology 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legislative framework of crisis management 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The place and role of public administration in crisis management 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazard analysis for th Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated rescue system 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency and Crisis Planning 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critical Infrastructure Protection 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population protection 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excursion 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Povinná:
JURENKA, Miroslav, Hana MALACHOVÁ a Rudolf URBAN, 2016. Krizové řízení I: Studijní text. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7231-379-2.
JURENKA, Miroslav, Hana MALACHOVÁ a Rudolf URBAN, 2017. Krizové řízení II: Studijní text. Brno: Univerzita obrany. ISBN 978-80-7582-007-5.
ŘEHÁK, David, Bohumír MARTÍNEK a Petra RŮŽIČKOVÁ. Ochrana obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015. SPBI Spektrum. Červená řada.ISBN 978-80-7385-169-9.
SMETANA, Marek a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ. Krizové plánování. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7.

Doporučená:
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon).
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru.
Bezpečnostní strategie České republiky. 2015. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. ISBN 978-80-7441-005-5.

V průběhu semestru budou 2 průběžné písemky zaměřené na teoretickou a aplikační část z oblasti krizového řízení. Studenti budou společně zpracovávat případovou studii na zadané téma z oblasti krizového řízení a následně bude obhajovaná.