Cryptographic Algorithms and Protocols
Subject Cryptographic Algorithms and Protocols (CAP)
Guarantee mjr. Ing. Jaroslav Šanda
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MENZES, Van Oorschot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press Series on Discrete Mathematics and Its Applications, CRC Press, 1997
OULEHLA, Milan a Roman JAŠEK. Moderní kryptografie. Praha: IFP Publishing, 2017. ISBN 978-80-87383-67-4

Doporučená:
BURDA, Karel. Aplikovaná kryptografie. Brno: VUTIUM, 2013. ISBN 978-80-214- 4612-0
FIPS PUB 46-3DES, Data Encryption, U.S. DoC/NIST, October 1999
FIPS Publication 186-4, Digital Signature Standard (DSS), U.S. DoC/NIST, July, 2013
FIPS Publication 197, The Advanced Encryption Standard (AES), U.S. DoC/NIST, November 26, 2001
FIPS Publication 202, SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and, U.S. DoC/NIST, August, 2015
PAAR, Christof a Jan. PELZL. Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners. New York: Springer, c2010. ISBN 978-3-642-04100-6
STALLINGS, W.: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 1999, ISBN 0-13-869017-0

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování všech testů v teoretických cvičeních s výsledným hodnocením každého z testů nad 50 procent. Opakování testů je možné. Závěrečná zkouška má ústní a písemnou podobu.