Methodology
Subject Methodology (MET)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D.
Department Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Molnár Z. Pokročilé metody vědecké práce. Profess (2012)
Stodola.P. Modelování a simulace bojové činnosti. UO Brno (2009)
Grasseova M. Analýza podniku v rukou manažera. Cpress (2010)

Doporučená:
Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Karolinum (2009)
Olecká, I., Ivanová, K. Metodologie vědeckovýzkumné činnosti ; volně dostupné z: https://www.uhk.cz/csCZ/Download?DocumentId=20732
Metodologie vědy; volně dostupné z: http://filosofia.cz/mjs-mvedy.html

Odevzdání a prezentace výsledků individuální práce: „Návrh výzkumu v bezpečnostní problematice“, absolvování cvičení a seminářů, aktivní účast na seminářích.