Graph Theory
Subject Graph Theory (GT)
Guarantee RNDr. Radovan Potůček, Ph.D.
Department Department of Mathematics and Physics
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Klasifikovaný zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Potůček, R. Úvod do teorie grafů, Skriptum, 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2013. v+ 90 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-3395. ISBN 978-80-7231-948-0

Doporučená:
Demel, J. Matematika pro vysoké školy technické XXXV – Grafy. 1. vydání. Praha: SNTL, 1988. 184 s. Dostupné v knihovně UO pod číslem S-2670/34
Demel, J. Grafy a jejich aplikace. 1. vydání. Praha: Academia, 2002. 257 s. ISBN 978-80-200-0990-6
Fuchs, E. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 176 s. ISBN 978-80210-2703-7
Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M. Logika, algebry a grafy. 1. vydání. Praha: STNL, 1989. 434 s
Nešetřil, J., Matoušek, J. Kapitoly z diskrétní matematiky. 4. upravené a doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2009. 442 s. ISBN 978-80-246-1740-4

Ústní, písemná, účast na přednáškách a cvičeních, domácí úlohy, zápočtová písemná práce.