Preparation of the Diploma Thesis and Preparation for the FSE
Subject Preparation of the Diploma Thesis and Preparation for the FSE (DTFSE)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 16
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0

odevzdání diplomové práce