Social Geography SG-5-MP
Subject Social Geography (SG)
Guarantee prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.
Department Department of Military Geography and Meteorology
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Subject and methods of military geography research 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physical geographic Sphere 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication conditions and transport 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population and dwellings 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military economic conditions 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrain analysis (cross-country mobility) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visibility analysis 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Area of Operation analysis 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces and military/political situation in the Middle East 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces and military-political situation in the Near East 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces and the military/political situation in the North Africa 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces and military/political situation in the Caucasus 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
LAUERMANN, L., RYBANSKÝ, M. Vojenská geografie. Učebnice (topo-58-1). Praha: HÚVG, 2002. 160 s.
COLLINS, J. M. Military geography for professionals and the public. Washington, D.C.: National Defence University, 1998. 437 p.

Doporučená:
GETIS, A. - GETIS, J. - FELLMANN, J. D. Introduction to Geography, 10. Edition. New York: McGraw-Hill, 2006. 540 p.
STRAHLER, A. – STRAHLER, A. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. 570 p.
DEMEK, J. - QUITT, E. - RAUŠER, J. Úvod do obecné fyzické geografie. Praha: Academia, 1976.
DEMEK, J. Obecná geomorfologie. Praha: Academia, 1987.
WHEELER, J. O., Muller, P. O., Thrall, G. I., Fik, T. J. Economic Geography. New York: Jon Wiley & Sons, INC., 1998. 398 p.
CHALUPA, P. Socioekonomická geografie v přehledu pro studenty 4-letého studia. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 172 s.
ŠOTKOVSKÝ, I. Socioekonomická geografie v obecném přehledu. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 1999. 195 s.
ŠAŠEK, M. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie. Ústí n.L.: UJEP, 1998. 76 s.
MIŠTERA, L. Regionální geografie ČR; Socioekonomická geografie. Plzeň: ZČU, 1999. 165 s.
MARYÁŠ, J. Ekonomická geografie I. Brno: MU, 1995. 138 s.
MO ČR. Rychlé vojenskogeografické informace. Praha: GeoSl AČR, průběžná vydání.

Zodpovězení otázek na seminářích. Zpracování seminární práce.