Cyber Security I KB I-5-MP
Subject Cyber Security I (CS I)
Guarantee pplk. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 0
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Conceptual and theoretical aspects of cyber security, legislation in the area of cyber security 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historical aspects of cyber security, historical developments in the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyber terrorism and information warfare 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Definition of information, types and occurrences form. Types of information protection 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic principles of security management. The role of security management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information security standards (ISO / IEC 17999 and 27001) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The role of the CERT / CSIRT team in ensuring security 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of Cryptology 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operating system security 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digital Forensic Analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penetration testing 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KOLOUCH, Jan. CyberCrime, 1. vydání, Praha, nakladatelství CZ.NIC, 2017, 522 s. ISBN: 978-80-88168-15-7. (vybrané části)
ROUDNÝ, Radim a Radovan SOUŠEK. Management bezpečnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-864-0.
LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2015. ISBN 978-80-87500-05-7.

Doporučená:
DRASTICH, Martin. Systém managementu bezpečnosti informací. Praha: Grada, 2011. Průvodce. ISBN 978-80-247-4251-9.
BOHUSLAV, Lukáš a Ivan JAKUBEC. Kybernetická kriminalita. V Praze: Karolinum, 2013.
SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-501-2.