Operational Use of Reconnaissance and Electronic Warfare I PZEB I-5-MP
Subject Operational Use of Reconnaissance and Electronic Warfare I (REW I)
Guarantee pplk. Ing. Petr Hlavizna, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 5
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Documents and legislation, system of doctrine, terminology (intelligence Czech Republic armed forces and NATO) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security system of Czech Republic, intelligence services Czech Republic and intelligence support of Czech republic armed forces 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Position and tasks of Czech Republic armed forces intelligence support (parts of intelligence support included in General staf, Ground forces and Air forces) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data, information’s, intelligence information’s and sources of information, processing of data and information’s 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military operations (structuring, basic characteristics); characteristic of contemporary operations and operations of near future 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization structure NATO (intelligence, EW); tasks of intelligence and EW in NATO (PE/CE) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assets of Czech Republic army intelligence support integrated in company task force, battalion task force and brigade task force, intelligence cycle, ISR process, CM&IRM, planning and decision process, intelligence preparation of battlefield 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electro - magnetic environment 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Position and task EW in real operation environment (InfoOps, PsyPps); interoperability, CESMO, REP, EB foreign countries 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Function of intelligence and EW in the course of execution of targeting; specific tasks EW in conditions of contemporary operations 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Execution of tasks of Czech Republic armed forces intelligence support by EW units and formations (orders) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR and EW architecture of Czech Republic armed forces 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence and reconnaissance assets activity and activity of EW assets in NATO operation 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation and leading of training activities (national and international exercise) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence support of commander when planning of operation (exercise) 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
Ministerstvo obrany ČR. Elektronický boj v AČR (Pub-20-63-03). Praha: GŠ, 19. července 2010. 60 s.
NATO. Electronic Warfare in the Land Battle (ATP-3.6.2). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 87 p.
NATO. Electronic Warfare in Air Operations (ATP-3.6.3). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 59 p.
NATO. Edition 2016 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) (AAP-6) [online]. Brussels: NATO Standardization Office, 2017. [Cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NONCLASSIFIED%20NATO%20GLOSSARIES/AAP-6.PDF>
Česká republika. Bezpečnostní strategie ČR 2015 [online]. [Cit. 2018-01-07]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf>
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.
<p>HLAVIZNA, Petr. <em>Operační použití průzkumu a elektronického boje I. </em>[skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 154 s. ISBN 978-80-7582-147-8.</p>

Doporučená:
NATO. AJP-2.7. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office. 11 July 2016. 56 p.
US Army. ATP 3-36. EW techniques. Washington, DC.: Headquarters, Department of the Army. 16 December 2014. 78 p.
Ministerstvo obrany ČR. AAP-6 (2014). Slovník NATO s termíny a definicemi (anglicky a francouzsky) [online]. Praha: Odbor obranné standardizace, 2014. [Cit. 2018-01-07]. Dostupné z <http://www.oos.army.cz/terminologicky-slovnik-aap-6>
MCDERMOTT, Roger N. Russia`s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the Electromagnetic Spectrum [online]. Estonia: International Centre for Defence and Security, 2017. [Cit. 2018-01-14]. ISBN 978-9949-9885-9-4 (tisk), 978-9949-9972-0-6 (PDF). Dostupné z <https://www.icds.ee/publications/article/russias-electronic-warfare-capabilities-to-2025-challenging-nato-in-the-electromagnetic-spectrum/>

Ústní prezentace seminární práce, prezentace výsledků ze cvičení.