Crisis Management KŘ-6-MP
Subject Crisis Management (CM)
Guarantee pplk. Ing. Michal Potáč, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to Crisis Management. The Czech National Security System. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic terminology of Crisis Management. Typology of emergency events. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis management system. Emergency management authorities, crisis states. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Response and emergency planning. Traumatological plans. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis causes and consequences of emergency events. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Integrated Rescue System, Complex of model action activities. 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healthcare crisis preparedness. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Armed Forces serving to answer to emergency situation. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
International cooperation on emergency events. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psycho-social aspects of emergency events. 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burial services in emergency event with a large number of victims. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Migration and health aspects of refugees. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of rescue units at the place of intervention. 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis management and emergency preparedness. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Humlíček, V., Potáč, M., Žďára, J. Krizové řízení. Hradec Králové, FVZ UO, 2016, ISBN 978-80-7231-361-7, 147s.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění
Bezpečnostní strategie České republiky

Doporučená:
Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Vraspírová, H., Neklapilová, V. Krizová připravenost resortu zdravotnictví. Brno, NCO NZO, 2007
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách, cvičeních a seminářích.

Prostudování povinné literatury.

Zpracování prezentace k analýze a rozboru vybrané mimořádné události.