Medical Service Organisation and Tactics OTZS-6-MP
Subject Medical Service Organisation and Tactics (MSOT)
Guarantee MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 24
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
General principles of organization and tactics of medical service, medical care policies, principles of medical support 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO and ACR medical doctrine, professional health regulations and standardization documents 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning principles of medical support in the field, casualties calculations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health information systems. PC Doktor, possibilities and forms of use. Medical documentation 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of medical support in peace, in operations and during war 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligations of medical service managers of units and military formations 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical evacuation. Organization of medical evacuation, principles and basic transport means 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical treatment and evacuation system in the field. Role 1-4 of medical support. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical aid on the battlefield 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batallion medical support. Structure and functions of battalion aid station 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Role 2 and Role 3 medical treatment facilities. Field hospitals 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Structure and activity of military medical facilities on the territory of the state 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical aid on the battlefield. Wounded extraction 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical evacuation. Loading wounded 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Functions of battalion aid station. Mobile dressing station deployment 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group exercise Battalion medical support in defense 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operational tactical command and control system 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Group exercise Battalion medical support in attack 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HUMLÍČEK, Vojtěch; POTÁČ, Michal; ŽĎÁRA, Jaroslav. Zdravotnické zabezpečení v operacích. Brno: Univerzita obrany, 2019, 91 s. ISBN 978-80-7582-154-6
RŮŽIČKA, Milan; SUCHÁNEK, Zbyněk; ŽĎÁRA, Jaroslav; HUMLÍČEK, Vojtěch; BLAŽEK, Pavel. Zdravotnické zabezpečení mechanizovaného praporu v útoku. Brno: Univerzita obrany, 2019, 117 s. ISBN 978-80-7582-155-3

Doporučená:
HUMLÍČEK, Vojtěch. Polní nemocnice. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví, 2007, 64 s. ISBN 978-80-7231-319-8
HUMLÍČEK, Vojtěch; PSUTKA, Jan; WITT, Petr. Zdravotnický odsun. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví, 2006, 80 s. ISBN 80-85109-94-8

Splnění povinné 80% účasti na cvičeních
Prostudování povinné literatury