Military Epidemiology VE-6-MP
Subject Military Epidemiology (ME)
Guarantee pplk. doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
Department Department of Epidemiology
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Military epidemiology. Structure and organization of hygienic-epidemiological service in the Czech Armed Forces. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General epidemiology, epidemic process and its parts, specifics of the spread of infections in military collectives and in emergency situations, possibilities of influence. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventive and repressive epidemic countermeasures. Infectious disease reporting system in the Czech Republic and the Czech Armed Forces. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiological method of work, epidemiological studies, health status indicators. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiology of non-infectious diseases with mass occurrence. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaccination against communicable diseases in the Czech Republic and the Czech Armed Forces, vaccination of adults. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disinfection, sterilization and disinsection in military health facilities. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention of infectious diseases during military personnel deployment in foreign missions - organizational and regime measures. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-infectious health risks during deployment in a foreign mission. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infectious diseases in the tropics and subtropics - the risks during the mission abroad. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiological risks associated with migration and refugees. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiology of airborne diseases in military environment, possibilities of protection. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiology of acute diarrheal diseases in military environment, possibilities of protection. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epidemiology of viral hepatitis in the military, possibilities of protection. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infections with natural focality (tick-borne encephalitis, Lyme borreliosis etc.) in military training areas and in areas of armed conflicts, possibilities of protection. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk of anthropozoonosis in the military - rabies, tularemia - possibilities of protection. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parasitic infections in the military - occurrence and importance, possibilities of protection. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoring of health and biological risks, assessment of hygiene - epidemiological situation. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Highly dangerous infections - characteristics, examples 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of care for persons affected by high-risk infection, diagnostics, treatment and prevention. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological defence system in the Czech Armed Forces, its parts and capabilities. Cooperation with emergency services of the Czech Republic. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B agents - bioterrorism, biological warfare, signs of the use of biological weapons. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Characteristics of risk biological agents, its clinical manifestations. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decontamination procedures after biological affection. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modeling of epidemiological situations. Credit. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Chlíbek R. et al. Vojenská epidemiologie, platná metodická nařízení. VLA JEP, Hradec Králové, 2003, sv. 338.
Chlíbek R. et al. Vojenská epidemiologie, základy obecné epidemiologie pro studenty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. FVZ UO, Hradec Králové, 2008, sv. 356.
Chlíbek R et al. Očkování dospělých. Praha: Mladá fronta, 2018.
Östersterreicher J. et al. CBRN assessments. FVZ UO, Hradec Králové, 2007, sv. 347.
Prymula R. a kol. Biologický a chemický terorismus. Praha: Grada, 2002.
Prymula R. et al. Očkování v České republice, Armádě ČR a armádách NATO. FVZ UO, Hradec Králové, 2008, sv. 355
Smetana J. et al. Vysoce nebezpečné nákazy. Praha: Mladá fronta, 2018.
Šindelář R. et al. Vojenská epidemiologie, dezinfekce, sterilizace a dekontaminace. FVZ UO, Hradec Králové, 2006, sv. 343.
Špliňo M. et al. Vybrané kapitoly ze speciální epidemiologie. VLA JEP, Hradec Králové, 2000, sv. 321.

Doporučená:
Havlík J. a kol. Infekční nemoci, 2. Vydání, Praha: Galén, 2002.
Chlíbek R. et al. Lexikon očkovacích látek dostupných v ČR. Olomouc: Solen, 2010.
Smetana J. et al. Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie pro zdravotnické záchranáře. FVZ UO, Hradec Králové, 2018, sv. 381.
Šejda J. et al. Výkladový slovník epidemiologické terminologie. Praha: Grada, 2005.
Ticháček B. Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997.

Zápočet

Podmínky udělení zápočtu: povinná 90% účast na přednáškách a seminářích.