Military History VH-6-MP
Subject Military History (MH)
Guarantee pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 24
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Evolution of military in the antiquity and the Middle Ages, specifics of health care of that time 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evolution of the military and its health care in the 16th - 19th century 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected conflicts of the 20th century 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of the Czechoslovak Army from 1914 to 1938, development of military medical service and medical support of this period 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of the Czechoslovak Army from 1938 to 1948, development of military medical service and medical support of this period 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of the Czechoslovak Army from 1948 to 1989, development of military medical service and medical support of this period 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modern history of the Czech Republic army after 1993, development of military healthcare and its contribution in foreign operations 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected conflicts of the 20th century 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History of the Czechoslovak Army and its Military Medical Service from 1914 to 1989 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Excursion to the battlefield of the Prussian-Austrian War in 1866 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
The Excursion to the selected boundary fortification building 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Povinná:
RŮŽIČKA, M., CELBA, P., Vybrané kapitoly z vojenské historie pro příslušníky zdravotnické služby 2. díl, Učební texty FVZ UO Hradec Králové, Svazek 351, 2007. 95 s.
DOHNAL, F., KRÁL, K. Vybrané kapitoly z vojenské historie pro příslušníky zdravotnické služby 1. díl, Učební texty FVZ UO Hradec Králové, Svazek 354, 2008. 76 s.
Soubor přednášek viz https://moodle.unob.cz/

Doporučená:
Cummins J., Kronika válek, CPRESS 2011
Emmert F., Československý zahraniční odboj za 2. světové války, CPRESS 2012
Emmert F., Průvodce českými dějinami 20. století, FRANTIŠEK EMMERT 2012
Emmert F., Mobilizace 1938 – chtěli jsme se bránit!, FRANTIŠEK EMMERT 2015
Featherstone D., Válečníci a války ve starověku a středověku, BETA 2001
Filípek J., Mnichov 1938 – hra o Českslovensko, Dr. EDUARD GRÉGR A SYN 2001
Kubík L., Těšínský konflikt, VOTOBIA 2001
Kvaček R., První světová válka a česká otázka, TRITON 2013
Lukeš I., Československo nad propastí, PROSTOR 2014
Pacner K., Osudové okamžiky Československa, ALBATROS 2001
Pichlík K., Klípa B., Zabloudilová J., Českoslovenští legionáři (1914 – 1920), MLADÁ FRONTA 1996
Rychlík J., Češi a Slováci ve 20. století – spolupráce a konflikty, VYŠEHRAD 2015
Rychlík J., Rozdělení Československa 1989 – 1992, VYŠEHRAD 2012

- zpracovat jednu ppt. prezentaci na zadaná témata z historie vojenství a tuto přednést v některém ze seminářů

- zpracovat písemnou práci na zadaná nebo volitelná témata z historie vojenství, rozsah práce 5 - 8 stran

- splnění povinné 80% účasti na přednáškách, seminářích a exkurzích

- splnění podmínek zápočet, ústní zkouška