Leadership LEA-6-MP
Subject Leadership (LEA)
Guarantee pplk. Ing. Michal Potáč, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 21
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Selected approaches of psychological sciences for preparation of military professionals and commanders. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cognitive and emotional aspects of cognitive and decision making processes. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problem solving, decision making, negotiation and leadership of people and teams in demanding conditions. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requirements for a military professional, commander. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychological aspects of decision making process and action in a combat situation. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burden and stress as natural aspects of the military profession environment. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of individual competencies for coping and stress management. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mental hygiene practices in the activities of the military leader. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles and methods of maintaining and regenerating psychophysical and mental condition. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individual and team management and coping with challenging situations. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final seminar. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, M.,STEPHENS, T. Management a leadership. Praha: Grada Publishing, 2008, 268s., ISBN 80-247-2177-4
DRUCKER, P., F. Efektivní vedoucí (2. vydání), Management Press, Praha, 2008, 205 s., ISBN 978-80-7261-189-8
EVANGELU, J. E., SALIGER, R. Manažerská komunikace a prezentace, 1. vyd., Brno, Univerzita obrany, 2011, 129s., ISBN 978-80-7231-838-4
SALIGER.R., POKORNÝ, V., PINDEŠOVÁ, E., Kognitivní management. Brno, Univerzita obrany, 2010, 172 s., ISBN 978-80-7231-768-4

Doporučená:
BĚLOHLÁVEK, F., Organizační chování. Olomouc, Rubico, s.r.o., 1996, ISBN 80-85839-09-1
HODOVSKÝ, I.,SEDLÁK, J. Etika v povoláních a ve společnosti. Olomouc, Univerzita Palackého, 1994, 160 s., ISBN80-7067-428-8
KLAPETEK, M. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha, Grada Publishing, 2008, 256s., ISBN 978-80-247-4
KŘIVÁNEK, A. Obecná, sociální a profesní etika. Brno, Vojenská akademie, 1999, 112s., ISBN 80-85960-09-5
PUTNOVÁ, E., SEKNIČKA, Z. Etické řízení ve firmě. Praha, Grada, 2007, 166 s., ISBN 978-80-247-1621
RADVAN, E. Mravní aspekty vojenství a vojenské činnosti. Brno, VA Brno, 1999, 134 s., ISBN 80-85960-08-7
SENGE, P. M. Pátá disciplína (teorie a praxe učící se organizace), Management Press, Praha, 2007, ISBN 978-80-7261-162-1
TAVRISOVÁ, C., ARONSON, E., Chyby se staly (ale ne mou vinou), Dokořán, Praha, 2012, 286s., ISBN 978-80-7363-366-0
WIEKE, T. Rétorika v praxi. ELEMENT, Praha 2005. 205s., ISBN 80-7234-418-8

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách, cvičeních a seminářích.

Obhajoba studie - reflexe na zadané téma.

Úspěšné splnění podmínek písemného testu.