Healthcare Management MZ-6-MP
Subject Healthcare Management (HM)
Guarantee MUDr. Vojtěch Humlíček, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 15
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to health management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial approaches 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial functions and roles 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health financing models 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The health system in the Czech Republic and its development 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Typology of healthcare facilities and legislative context 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality management and healthcare risks 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Managerial decision making 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time management 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Human resources management, personal management 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management of foreign operations 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizational culture, professional and managerial ethics in heathcare 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Small group leadership and teamwork 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motivation 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solving conflicts situations 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Communication and negotiation 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ŽĎÁRA, Jaroslav. Management ve zdravotnictví I: učební texty pro vysokoškolskou výuku. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 9788072313693

Doporučená:
CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2010. ISBN 978-80-247-3348-7
ANDRŠOVÁ, Alena. Psychologie a komunikace pro záchranáře: v praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4119-2

Splnění povinné 80% účasti na přednáškách a cvičeních

Prostudování povinné literatury

Zpracování prezentace na zadané téma