Basics of Military Epidemiology
Subject Basics of Military Epidemiology (BME)
Guarantee prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Department Department of Epidemiology
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 1
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 19
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Military Epidemiology. The structure and organization of the hygienic-epidemiological care in the Czech Army 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic general epidemiology, epidemic process and its parts, specifics of the spread of infections in military collectives and in emergency situations, possibilities of influence 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preventive and repressive epidemic countermeasures. Infectious disease reporting system in the Czech Republic and the Czech Armed Forces 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaccination against transmissible diseases in the Czceh Republic and in the Czech Army, adult vaccination 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevention of infectious diseases during military personnel deployment in foreign missions 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinfection, sterilisation and desinsection in the military medical services 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The signs of biological weapons use, characteritics of representative biologicla agents, clinical signs, diagnostics, protection 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Highly dangerous infections - care organisation of affected people, diagnostics, therapy and prevention 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biological defence system in the Czech Armed Forces, its parts and capabilities. Cooperation with emergency services of the Czech Republic 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Chlíbek R. et al. Vojenská epidemiologie, platná metodická nařízení. VLA JEP, Hradec Králové, 2003, sv. 338.
Chlíbek R. et al. Vojenská epidemiologie, základy obecné epidemiologie pro studenty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. FVZ UO, Hradec Králové, 2008, sv. 356
Chlíbek R et al. Očkování dospělých. Praha: Mladá fronta, 2018
Östersterreicher J. et al. CBRN assessments. FVZ UO, Hradec Králové, 2007, sv. 347
Prymula R. a kol. Biologický a chemický terorismus. Praha: Grada, 2002
Prymula R et al. Očkování v České republice, Armádě ČR a armádách NATO. FVZ UO, Hradec Králové, 2008, sv. 355
Smetana J. et al. Vysoce nebezpečné nákazy. Praha: Mladá fronta, 2018.
Šindelář R et al. Vojenská epidemiologie, dezinfekce, sterilizace a dekontaminace. FVZ UO, Hradec Králové, 2006, sv. 343
Špliňo M. et al. Vybrané kapitoly ze speciální epidemiologie. VLA JEP, Hradec Králové, 2000, sv. 321

Doporučená:
Havlík J. a kol. Infekční nemoci, 2. Vydání, Praha: Galén, 2002
Chlíbek R et al. Lexikon očkovacích látek dostupných v ČR. Olomouc: Solen, 2010
Smetana J. et al. Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie pro zdravotnické záchranáře. FVZ UO, Hradec Králové, 2018
Šejda J. et al. Výkladový slovník epidemiologické terminologie. Praha: Grada, 2005
Ticháček B. Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997

Zápočet

Podmínky udělení zápočtu: povinná 90% účast na přednáškách a seminářích.