Military Radiobiology VR-6-MP
Subject Military Radiobiology (MR)
Guarantee plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.
Department Department of Radiobiology
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 20
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Ionizing irradiation and its interaction on a human organism 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stochastic and deterministic effects 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathogenesis and diagnosis of radiation illness 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instruments of dosimetric control and radiation surveying 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear explosion and radioactive trace 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinical anamnesis and treatment of acute radiation illness 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skin damage and its treatment 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization of medical assistance 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ununiform irradiation and combined damage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Important radionuclides - internal and external de/contamination 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atomic law and a current legislation 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar - an oral presentation of given topics 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Final seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Osterreicher J. Vávrová,J,:Přednášky z radiobiologie. Manus, 2003
Vávrová,J.,Filip,S.:Radiosenzitivita hematopoetického systému. Galén, 2002, 99s.

Doporučená:
Šinkorová Z., Navrátil L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. ČVUT v Praze 2014, 88s

Splnění povinné 100% účasti na přednáškách a cvičeních

Prostudování povinné literatury

Zpracování seminární  na zadané téma