Tactics Training TP-6-MP
Subject Tactics Training (TT)
Guarantee pplk. Ing. Milan Růžička, Ph.D.
Department Department of Military Medical Service Organisation and Management
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 6
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 24
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Principles of tactical activities at company level 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UN, EU, NATO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The law of the security strategy of the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Field Hospital Documentation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command and control system of the battalion-brigade level, role of health service chief (MEDAD) in it 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Working map and military situational signs 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical use of military situational signs 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offensive activities of the battalion-brigade level 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defensive activities of the battalion-brigade level 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The other tactical activities of the battalion-brigade level 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expeditionary activities of the Czech Republic Army 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistical support of the battalion-brigade level 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relationship between logistical and medical support 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Using of TCCC in tactical activities of the combat unit 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Helicopter preparation - transport of combat and medical team 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Survival 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Creation of the medical support system in relation to the activities of combat units 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Evaluation exercise 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Povinná:
Soubor přednášek viz https://moodle.unob.cz/
Taktika družstva (Pub-31-11-01) Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 432 s.
Taktika čety (Pub-31-11-02) Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 523 s.
Taktika roty (Pub-31-11-03) Velitelství společných sil, Praha 2008 (2013). 360 s.
Zdravotnické zabezpečení mechanizovaného praporu v útoku, Brno 2019. 177 s.
Ženijní práce všech druhů vojsk (Žen-2-9). Ministerstvo obrany, Praha 1981, 60 s
Metodika ženijní přípravy (Pub-75-00-04). Správa doktrín ŘeVD, Vyškov 2008, 60 s.
Pozemní síly v operacích (Pub-31-10-01)Velitelství pozemních sil, Praha 2011. 294 s.
Taktika pozemních sil (Pub-31-10-02) Velitelství pozemních sil, Olomouc 2011. 337 s.
Vybrané kapitoly z taktiky pro příslušníky vojenské zdravotnické služby, Svazek 372, 153 s.

Doporučená:
Vševojsk-1-2 Bojový předpis pozemních sil AČR – mechanizovaná brigáda, Praha 1997, 90 s.
Vševojsk-1-3 Bojový předpis pozemních sil AČR – mechanizovaný prapor, Praha 1997, 112 s.
Blok příslušníka AČR, Ředitelství výcviku a doktrín, Vyškov 2005, 129 s.

- splnění povinné 80% účasti na přednáškách a cvičeních

- účast na nepřetržitém bvojenském výcviku nebo zpracování zadané písemné práce

- splnění podmínek zápočtu, zápočet, zkouška